Axelsons Gymnastiska Institut

I början av 1960-talet grundade Hans Axelson Axelsons Gymnastiska Institut som idag är en av världens största komplementär- och alternativmedicinska skola med sex skolor i Norden och tre i Japan. Axelsons Gymnastiska institut utbildar 4 000 elever årligen.
 
Skolan har sedan grundandet lett utvecklingen av modern Svensk massage och andra kroppsterapier i Skandinavien.
 
Axelsons Gymnastiska Institut har Nordens största utbud av alternativ- och komplementär-
medicinska kurser och utbildningar. Utbudet varierar från kortare kurser för husbehov till långa yrkesutbildningar.

 

Det finns hundratals olika massagemetoder runt om i världen. De allra flesta har hämtat sina grunder i den Svenska klassiska massagen (Swedish massage). Det är också den som blivit den mest använda massagemetoden i västvärlden och den som främst undervisas på Axelsons.

 

Axelsons har genom åren byggt upp ett internationellt rykte om att vara ”the home of Swedish massage”. Sedan 1962 har Axelsons anordnat kurser och utbildningar i klassisk massage.

 

Massagen som undervisas på skolan är en effektiv och professionell massage som blivit den mest kända i hela Skandinavien och fått stor spridning i världen.

 

Vill du veta mer om Axelsons utbildningar, klicka här.