Med hjälp av terapeutiska behandlingsmetoder riktar terapeuten antingen in sig på mer direkta problem så som axelvärk, nackspärr, spänningshuvudvärk eller arbetar i förebyggande syfte. Då behandlingen är anpassad efter dina behov kan den variera från gång till gång.